Για την πλοήγηση


Προσωπικό εταιρείας Fresh Air Technical Clima στη Βούλα

Νομοτέλεια αποτελεί για την εταιρεία Fresh Air Technical Clima στη Βούλα, το συνεργαζόμενο προσωπικό της να είναι αποκλειστικά αδειούχοι ψυκτικοί που λειτουργούν υπό την επίβλεψη του ιδιοκτήτη και αδειούχου ψυκτικού ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΥΡΕΓΚΟΥ. Οι λόγοι αυτής της αυστηρής επιλογής των συνεργατών είναι οι ακόλουθοι: